Hvad er uafhængig økonomisk rådgivning?

Karoline Lykke

Finansiel skribent

Flere og flere danskere benytter uvildig finansiel rådgivning. Men hvad er uafhængig økonomisk rådgivning egentligt, og hvordan kan det hjælpe dig og din økonomi?

Uvildig finansiel rådgivning er personlig rådgivning om økonomiske anliggender, hvor en uvildig finansiel rådgiver ikke er ansat af eller får betaling fra udbydere af finansielle produkter. Dette kunne fx være banker, realkreditinstitutter, pensions- eller forsikringsselskaber.

Uafhængig økonomisk rådgivning kaldes også uvildig finansiel rådgivning, men det betyder det samme.

Hvad betyder uvildig?

At være uvildig eller uafhængig betyder, at en person (i dette tilfælde en økonomisk rådgiver) ikke er påvirket eller betinget af noget såsom fx økonomiske interesser.

Det, at en finansiel rådgiver er uvildig, giver dig som kunde både tryghed og potentielt en bedre løsning. Du kan nemlig være sikker på, at rådgiveren udelukkende er på din side og arbejder efter dine interesser. Uvildigheden indebærer også en åben markedstilgang, der giver dig flere muligheder som kunde. Ved uvildig rådgivning tages der nemlig udgangspunkt i produkterne på hele det finansielle marked, når rådgiveren finder løsninger eller optimerende tiltag for dig.

Hvilke typer af rådgivningsydelser findes der?

Der findes mange typer af rådgivningsydelser indenfor uafhængig økonomisk rådgivning, som er relevante alt efter, hvad dine behov er. Nogle privatpersoner har behov for jævnlig økonomisk sparring, mens andre nærmere ønsker rådgivning ved specifikke økonomiske begivenheder. Det samme gælder for fx virksomheder og kommuner. Oftest vil du kunne opnå en bedre løsning, mens rådgivningen sparer dig for tid og besvær.

Generel økonomisk gennemgang

Hvis du ønsker at få indblik i, hvorvidt du har den rette økonomiske opsætning, så er en generel økonomisk gennemgang relevant for dig. En generel økonomisk gennemgang kaldes også for et økonomitjek. Hvis det omhandler noget mere specifikt, så kan det dog også kaldes for et banktjek eller et lånetjek.

Til en generel økonomisk gennemgang vil en uvildig økonomisk rådgiver se din økonomi igennem. Herudfra vurderer rådgiveren, hvad der kan gøres for at tilpasse din økonomiske opsætning således, at den passer til dine nuværende behov. Det kunne fx være, hvis du ønsker at komme af med dit banklån, få et højere rådighedsbeløb, en lavere restgæld eller et kontantbeløb til købet af en ny bil.

En generel økonomisk gennemgang er en af de typer af rådgivningsydelser, der er relevant i flere tilfælde. Også hvis du blot har økonomiske spørgsmål eller ønsker en faglig og upartisk vurdering af et tilbud.

Ny boligkøbere flytter i deres første hus
Rådgivning ved køb af bolig

Ved køb af bolig kan uvildig finansiel rådgivning være en værdifuld hjælp under processen. Her assisterer en uvildig finansiel rådgiver dig med at finde den rette finansiering af din udsete bolig. Det betyder, at rådgiveren ser markedet igennem for dig ved at indhente tilbud og forhandle en god låneaftale på plads. Rådgiveren vil samtidig sikre sig, at du får en sund boligøkonomi i dit nye hjem.

Værdien er især, at en uvildig finansiel rådgiver som oftest vil kunne opnå en bedre aftale end den, du selv vil kunne indhente. Det skyldes, at rådgiveren kender alt til bankernes processer og ved, hvad de kigger efter, når de giver et lånetilbud på en bolig.

Hjælp til låneomlægning

Uvildig finansiel rådgivning er også relevant ved en låneomlægning. Oftest er det relevant for dig med en låneomlægning, hvis du fx overvejer at skifte fra variabel til fast rente, opnå en lavere månedlig ydelse eller skære noget af din restgæld.

Der findes mange typer af låneomlægninger, og det kan ofte være svært at vurdere, hvilken løsning, der er den rette for dig. Her vil rådgiveren gå ind og finde den rette lånsammensætning ud fra dine behov. Derudover kan en uvildig finansiel rådgiver gennem en låneomlægning fx hjælpe dig med at indfri andre behov. Det kunne fx være, hvis du ønsker at få nogle penge direkte i hænderne til renovering eller køb af en ny bil.

Medierne er hurtige til at rapportere, når renten stiger eller falder. Men det er vigtigt at huske, at låneomlægninger har indflydelse på dit rådighedsbeløb. Du bør derfor altid få et par faglige øjne på din sag, som kan stille dig de rette spørgsmål. På den måde kan du få risikovurderet, om det er det rette tidspunkt for en låneomlægning, samt hvorvidt det er den rette beslutning for dig.

Find den rette finansiering af lån

Finansiering af lån foregår ved, at du optager et nyt lån til købet af fx en bil, et nyt køkken eller solceller. Det er dog ikke alle lån, der er lige fordelagtige. Og her kan en uvildig finansiel rådgiver hjælpe dig.

Rådgiveren vil se dine forskellige muligheder igennem for at vurdere, hvilken finansieringsløsning der passer til din økonomi. Hvis du fx har en opsparing i din bolig gennem din friværdi, så kan denne potentielt bruges som finansiering. Banken er dog ofte mere interesseret i, at du optager et banklån. Men her er det vigtigt, at du forholder dig kritisk, da der findes bedre løsninger. Dette hjælper den uvildige finansielle rådgiver dig med, så du opnår den bedst mulige finansiering af lån.

Bolig med bil parkeret foran

Hvem bruger uvildig finansiel rådgivning?

Hvem der bruger uvildig økonomisk rådgivning, afhænger af hvem der har mødt behovet og fortsat møder behovet. Dog er uafhængig økonomisk rådgivning relevant for langt de fleste danskere. Kundegrupper for uafhængig økonomisk rådgivning er fx:

Boligejere
• Ønsker ofte rådgivning til en sundere privatøkonomi og omlægning af boliglån.

Boligkøbere
• Ønsker ofte rådgivning til at vælge og opnå den rette boligfinansiering.

Unge
• Ønsker ofte rådgivning om at få en god start på sin økonomiske tilværelse.

Seniorer
• Ønsker ofte rådgivning om planlægning af økonomi hen mod folkepensionsalderen.

Formuende kunder
• Ønsker ofte rådgivning til, hvordan de bedst muligt kan investere deres midler.

Virksomheder
• Ønsker ofte rådgivning om deres optimeringsmuligheder på finansielle aftaler.

Kommuner
• Ønsker ofte at tilbyde borgere uvildig finansiel rådgivning som et af deres tilbud.

Pris for uafhængig økonomisk rådgivning

Pris for uafhængig økonomisk rådgivning vil ofte variere. De fleste rådgivere har ikke anført priser på deres hjemmesider, da de estimerer prisen, når de har vurderet din sag. Mange uvildige økonomiske rådgivere vil således tage et honorar bestemt af din sags omfang. Andre rådgivere tager en fast timepris.

Timepriserne vil typisk variere fra ca. 1.000 kr. hos de billigste udbydere med op til ca. 2.500 kr. hos de dyrere udbydere. Dog tilbyder de fleste rådgivere det første rådgivningsmøde gratis. Pris og kvalitet hænger naturligvis ofte sammen inden for den finansielle rådgivningsbranche. Husk derfor altid at tjekke op på, om din udsete rådgiver er godkendt af Finanstilsynet. Godkendelsen kan betragtes som et kvalitetsstempel af rådgivningen.

Hvad laver en uafhængig finansiel rådgiver?

Der kan være stor variation i, hvad en uvildig finansiel rådgiver laver. Markedet for uvildig finansiel rådgivning indeholder en lang række ydelser. De fleste rådgivere beskæftiger sig med boligkøb og låneomlægning, mens andre er specialiseret indenfor pension, investering og formue til både privat og erhverv.

Finansiel sparringspartner

En uvildig finansiel rådgiver fungerer både som en sparringspartner og mellemmand, men potentielt også som en stedfortræder. Typisk vil rådgiveren det meste af tiden fungere som en finansiel sparringspartner for dig. Det betyder, at rådgiveren bruger sin viden og sine kompetencer til at få mest muligt ud af dine økonomiske anliggender. Det kunne eksempelvis være, hvilke fordele og ulemper der er ved forskellige lånesammensætninger eller investeringsmuligheder.

Forhandling med banken

Som en del af uvildig finansiel rådgivning vil rådgiveren stå klar med hjælp til forhandling med banken. Rådgiveren ved, hvad bankerne vurderer deres kunder ud fra, og hvilke parametre de kan forhandle på. Denne viden bruger rådgiveren til at få dig som kunde til at fremstå så attraktiv for banken som muligt, når de indhenter lånetilbud til dig. Det kan fx være indhentning af lånetilbud, forsikringstilbud eller investeringsmuligheder.

Undersøge finansmarkedet

Rådgiveren vil løbende undersøge finansmarkedet for at kende de aktuelle løsninger. Fx tager finansielle løsninger i forbindelse med en låneomlægning udgangspunkt i den aktuelle markedsrente. Det er derfor vigtigt at rådgiveren ved, hvilke muligheder det aktuelle marked indeholder. På den måde kan rådgiveren udnytte udviklingen til din fordel.

Hvilken uddannelse har en uvildig finansiel rådgiver?

En uvildig finansiel rådgiver er i dag som oftest en tidligere bankrådgiver, der har skiftet side. I stedet arbejder de nu for kundernes interesser og udnytter deres branchekendskab til at opnå bedre forhold på kundernes vegne gennem uvildig finansiel rådgivning.

Det kræver en finansiel uddannelse eller relevant erhvervserfaring at kunne arbejde som og kalde sig finansiel rådgiver. Der er i dag flere muligheder for at blive uvildig finansiel rådgiver:

Akademiuddannelse i finansiel rådgivning

Akademiuddannelsen til finansiel rådgivning er en efteruddannelse, der er tilrettelagt til deltid. For at kunne tage uddannelsen, skal du have enten:

• En relevant erhvervsuddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring
Eller
• En gymnasial uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring

Elevuddannelse som bankrådgiver

Bankerne tilbyder en elevuddannelse som bankrådgiver. Denne kan bruges som springbræt til at blive uvildig finansiel rådgiver. For at blive bankrådgiver skal du:

• Have gennemført en finansøkonom eller finansbachelor efterfulgt af bankens oplæringsprogram
Eller
• Have gennemført en gymnasial uddannelse såsom HHX, STX eller HF efterfulgt at bankens toårige elevuddannelse.

Par sidder i deres stue og kigger på en bærbar

Er uvildig finansiel rådgivning godkendt af Finanstilsynet?

Det er i dag kun tilladt for en virksomhed at yde uvildig finansiel rådgivning, hvis denne har opnået tilladelse hos Finanstilsynet. Du kan tjekke, om en virksomhed er godkendt inde på Finanstilsynets hjemmeside.

Hvad indebærer Finanstilsynets godkendelse?

✓ At virksomheden har de rette kompetencekrav for at yde en forsvarlig, individuel finansiel rådgivning med personlige anbefalinger.

✓ At virksomheden har kompetencer til at kunne yde rådgivning om både kreditaftaler, indlån, skadesforsikringer, pensioner og investereringsprodukter.

✓ At virksomheden er under tilsyn af Finanstilsynet, hvilket blandt andet inkluderer inspektioner, såfremt der er mistanke om overtrædelser.

✓ At virksomheden har en ansvarsforsikring, der stiller garanti mod erstatningskrav, hvis en finansiel rådgivers rådgivning har ledt til økonomisk tab.

Hvad er forskellen på uvildig rådgivning og almindelig rådgivning?

Det, der primært adskiller en uvildig finansiel rådgiver fra en bankrådgiver, er uvildigheden. En uvildig finansiel rådgiver tjener penge på at sælge sin rådgivning til kunder, mens en bankrådgiver tjener penge på at sælge bankens produkter til kunder.

Der er flere væsentlige forskelle på uvildige finansielle rådgivere og bankrådgivere, der får betydning for dig som kunde. En uvildig finansiel rådgiver kan fx indhente tilbud til dig fra hele bankmarkedet. Det gør det nemmere for dig at overveje og sammenligne dine muligheder, mens du opnår det produkt, der passer bedst til dine behov. Her er en bankrådgiver mere begrænset. Bankrådgiveren er ekspert i bankens produkter, og det er kun bankens egen produkthylde, du bliver tilbudt.

En uvildig finansiel rådgiver kommer altså hele vejen rundt om din økonomi og sørger for, at du får mest muligt ud af den i det hele taget og ikke blot i din egen bank

Går du glip af besparelser lige nu?

Prøv uvildig økonomisk rådgivning og lad os tjekke for dig. Vi går din privatøkonomi igennem med dig og viser dig dine unikke muligheder helt gratis og uforpligtende. Snyd ikke dig selv for et bedre økonomisk set-up:

Vil du holde dig opdateret på markedets udsving?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked, når du har mulighed for at opnå besparelser.

Navigation

Læs videre her:

Mand stabler mønter fra sin opsparing
Opsparingsformer: Hvilke skal du vælge?
En opsparing giver dig tryghed og økonomisk sikkerhed, når uforudsete udgifter opstår, eller din situation ...
Se artiklen
Fire råd til førstegangskøbere
Fire råd til førstegangskøbere
Skal du købe din allerførste bolig? At købe sit første hjem er en spændende proces, ...
Se artiklen
Scroll to Top

Går du glip af besparelser lige nu?

Få en gratis 5-minutters telefonisk sparring. Lad os kort vende dine muligheder pr. telefon og vurdere, om du kan stilles bedre end i dag.